I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Když bolí tělo

Prevence Parkinsonovy nemoci

Vzdělávací pořady

Premiéra: 30.5.2023

Výroba: 2023

Parkinsonova nemoc – novinky v časné diagnostice a prevenci

Parkinsonova nemoc je chronické, progresivní neurodegenerativní onemocnění, které postihuje nejen hybnost pacienta (objevuje se rigidita, bradykineze a třes), ale také další systémy (dochází k poruchám čichu, kognitivních funkcí, zácpě, ortostatické hypotenzi, apod.). V mnohých případech jsou tyto nemotorické příznaky velmi nespecifické a předchází příznaky motorické i o více než 10 let. Diagnostika tohoto onemocnění je proto v počátečních fázích velmi obtížná, nicméně pro možnost nasazení účinné léčby je přesná včasná diagnostika do budoucna nezbytnou nutností. Navíc se ukazuje, že nejen nově testované léky, ale také změna životního stylu (fyzická aktivity, specifické cvičení, změna stravovacích návyků apod.) může být velmi účinná v prevenci vzniku nebo aspoň oddálení nástupu motorických příznaků.

Z těchto důvodů jsou intenzivně zkoumány možnosti neinvazivní diagnostiky v počátečních preklinických stádiích Parkinsonovy nemoci. Jelikož se odhaduje, že Parkinsonovou nemocí trpí 1% osob nad 65 let a až 6% osob starších 80 let, je nutné, aby budoucí diagnostika byla běžně dostupná a dostatečně přesná. Z těchto důvodů jsou na Ostravské univerzitě ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními centry vyvíjeny nástroje pro časnou diagnostiku Parkinsonovy nemoci s využitím umělé inteligence a testovány možnosti preventivních opatření, které by oddělily nástup motorických příznaků Parkinsonovy nemoci.

Rozhovor Pavla Štěpánka s prof. MUDr. Davidem Školoudíkem, Ph.D., FESO, FEAN, proděkanem pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 30.5.2023

Výroba: 2023