I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zachraňme kostely

Kostel sv. Vavřince v Tasnovicích

Dokumentaristika

Premiéra: 20.12.2014

Výroba: 2014

TASNOVICE – KOSTEL SV. VAVŘINCE
Obec se zasněným jménem leží severně od Horšovského Týna. První zmínky o ní jsou z roku 1235, ale to byla doba, kdy dohasínal život na hradišti nad obcí. Toto významné centrum osídlení v regionu bylo největším slovanským hradištěm v západních Čechách. Podle archeologických průzkumů život na tomto místě začal v osmém století a tak se jedná o jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území. Kostel zde byl postaven v době, kdy jeho sláva již byla pryč. Vzhledem k tomu, že se v okolí kostela nalezly hroby z jedenáctého století, musela zde nějaká svatyně v této době stát. Ostatně většina kostelů se zasvěcením sv. Vavřinci byla postavena krátce po roce 1180, kdy byly do Čech přivezeny z Říma jeho ostatky. Pamatovat na něj může velmi ranně gotický portál v severním průčelí. Dnešní stavba je ale nepochybně ze čtrnáctého století a byla barokně upravena v osmnáctém století. Kostel je velmi kvalitně vybaven, cenný je ranně barokní hlavní oltář, darovaný rokem 1637. Klenba kostela je pokryta barokními malbami na téma život sv. Vavřince i jiných světců s ilusivně zpodobněnou architekturou. Malíř je neznámy – snad Eliáš Dollhopf. Kostel má zásadní statické poruchy krovu. Nad presbytářem již byla vyměněna krytina. V klenbách jsou díry, krov je v partiích kolem věže v havarijním stavu a vzhledem k tomu, že se navýšil terén hřbitova, jeho zdivo je značně zavlhčené. Kostel je sice pravidelně, ale řídce užíván, ale jeho budoucnost nejistá.

Režie: Marek Hýža

Dokumentaristika

Premiéra: 20.12.2014

Výroba: 2014