I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

P. Ignác Stuchlý

Dokumentaristika

Premiéra: 11.7.2016

Výroba: 2016

Ignác Stuchlý (známý v pozdějším věku jako Staříček) se narodil ve slezské Boleslavi. Od roku 1891 studoval teologii v Olomouci u dominikánů, tato studia ale přerušil a později odjel do Itálie. Tam v roce 1895 vstoupil do noviciátu salesiánů a pokračoval ve studiích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1901. Poté střídavě působil jakožto salesián v Itálii a ve Slovinsku, od roku 1925 začal plánovat založení české salesiánské provincie.

Salesiáni pod vedením Ignáce Stuchlého a Štěpána Trochty přišli do českých zemí v roce 1927 a jejich první dům vznikl ve Fryštáku (nedaleko Zlína). Pod vedením P. Stuchlého, který od počátku platil za neformální, leč nezpochybnitelnou hlavu českých salesiánů, vznikaly postupně další salesiánské domy.

Nová česká provincie vznikla 15. září 1935, Ignác Stuchlý byl nejprve jmenován jejím inspektorem a posléze provinciálem.

Jeho stárnoucí tělo těžce neslo pracovní vypětí a strádání během válečných let i za komunistického režimu. Po mozkové mrtvici, která jej zasáhla v roce 1950, byl Ignác Stuchlý upoután na lůžko. V noci ze 13. na 14. dubna byl fryštácký salesiánský ústav, v němž pobýval, přepaden StB v rámci Akce K. Těžce nemocný Stuchlý byl poté umístěn v domově důchodců v Lukově. Zemřel po dalším záchvatu mozkové mrtvice v lednu 1953.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.7.2016

Výroba: 2016