I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mosambik, svědek víry

Dokumentaristika

Premiéra: 7.11.2016

Výroba: 2013

Dvacet let od podepsání mírové dohody Mosambik pomalu ale jistě dosahuje stability a naděje na lepší budoucnost. Stále je považován za jednu z nejchudších zemí světa s více než padesáti procenty negramotných a je jedním z území s nejvyšším počtem nakažených AIDS. Země je sužována násilím a kriminalitou stejně jako obchodováním s lidmi. Je to věc, která církev v Mosambiku ustavičně a neúnavně klade lidem před oči. I církev po tolika letech války volá o pomoc, a to nejen aby se vypořádala s materiálními potížemi, ale také s nedostatkem kněží. Největším problémem, s kterým se potýká mnoho duchovních, je nedostatek základních životních potřeb a času nutného k pastoraci. Většina dnes totiž zároveň vyučuje množství předmětů ve státních školách.

Dokumentaristika

Premiéra: 7.11.2016

Výroba: 2013