I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Křesťané v Pákistánu

Dokumentaristika

Premiéra: 8.6.2019

Výroba: 2014

Pákistán leží v jižní Asii a na hranicích sousedí s Íránem, Afghánistánem, Čínou a Indií. Nezávislosti dosáhl v roce 1947 po konci britské koloniální vlády v Indii. Zakladatel Mohammed Ali Jinnah si v duchu představoval zemi, která, ačkoliv bude založena na islámu, bude současně smíšená a bude přijímat věřící jiných vyznání, například hinduisty, sikhy a křesťany. Z celkových 180 milionů obyvatel této země představují dnes muslimové 97 procent pákistánské společnosti. Zbývající dvě procenta tvoří křesťané, avšak křesťanství na tomto území není novým náboženstvím. Už totiž svatý Tomáš se v roce 52 po Kr. usadil nedaleko dnešního moderního města a současného hlavního města Pákistánu Islámábádu. Křesťané trpí každodenním pronásledováním a diskriminací. Možná největšímu utrpení čelí křesťané ve formě společenského nepřátelství a každodenní diskriminace. Často jsou jim odpírány služby, nemají hlas v politice nebo jsou omezovány jejich příležitosti ke vzdělávání. Národní katolická biskupská rada pro mír a spravedlnost vydala zprávu, že přibližně třicet procent mladých křesťanů a hinduistů je vystaveno sexuálnímu obtěžování v zaměstnání. Nicméně největší hrozbu pro křesťany představuje Kacířský zákon, podle kterého je trestem za znesvěcení koránu odsouzení na doživotí a trestem za kacířství proti proroku Mohamedovi je smrt. jaká bude budoucnost? Zdá se, že v tomto okamžiku území převzaly extremistické síly. A to nejen tím, že ovládly myšlení lidí, ale také silou, násilím a za použití násilných a důrazných taktik. Křesťané hledají budoucnost a to, jak navázat “Dialog života” se svými muslimskými sousedy.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.6.2019

Výroba: 2014