I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svatá země: Církev naděje

Dokumentaristika

Premiéra: 22.7.2019

Výroba: 2015

Zaslíbená země, Palestina, byla odjakživa tavicím kotlíkem různých kultur a náboženství. Je to země, kde mají židé, křesťané a muslimové svá svatá místa. Také to vždy byla oblast konfliktů. V důsledku těchto konfliktů je křesťanské obyvatelstvo v prudkém úpadku a dochází k němu postupně a nenápadně. Betlém byl v 19. století z 90% křesťanský, a z 10% muslimský; dnes jsou tyto podíly blíže k 25% křesťanů a 75% muslimů. Nazaret - uvnitř státu Izrael - bylo před rokem 1948 město s jasnou křesťanskou většinou kolem 60%. Dnes se pouze 30% jeho obyvatel hlásí ke křesťanství. V Jeruzalémě představovali v roce 1905 křesťané 25% populace; dnes tvoří méně než 2%. Navzdory těmto ponurým číslům se křesťané snaží žít své povolání v rodišti Ježíše Krista.

Dokumentaristika

Premiéra: 22.7.2019

Výroba: 2015