I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

INDIE – Čhattísgarh-Pokračujeme v boji

Dokumentaristika

Premiéra: 5.8.2019

Výroba: 2016

“Náboženství lidí v kmenech i jejich předků bylo velmi blízké křesťanství. Lidé v kmeni věřili v jednoho Nejvyššího Boha Otce. Nazývali ho rovněž Bohem a Otcem stejně tak jako křesťané. Věřili také v duchy, což nahradila víra v anděly. Existuje mnoho podobností s křesťanstvím. A proto nebylo pro naše předky obtížné přijmout katolickou víru. Cítili se s ní jako doma.”. Rt. Rev. Paul Toppo, diecéze Raigar, Indie Indický desátý nejrozlehlejší stát Čhattísgarh se nachází ve středu západní části země. Velká část státu Čhattísgarh není prozkoumaná, téměř 50 procent jeho území pokrývají lesy. Tento stát uchovává rozsáhlá nerostná ložiska cínu, železné rudy a úhlí stejně tak jako bohatou kmenovou kulturu s jedinečnými tradicemi v podobě tanců, písní a umění. Křesťanství se do této oblasti dostalo v 19. století díky evangelizaci belgických a francouzských misionářů. Během času ale problémy věřících začaly stupňovat místo toho, aby se vytrácely. Čhattísgarh je jedním z indických států, ve kterém byl prosazen zákon proti konverzi. Podle něj každý, kdo chce konvertovat k jinému vyznání, musí nejprve získat schválení státních úředníků. Tento zákon byl zaveden kvůli ochraně všech, kteří mohou být nuceni nebo lákáni k obrácení. Ve skutečnosti ale tento zákon tvrdě slouží hinduistickým občanům k posílení jejich hinduistické Indie. Výsledkem toho je, že misie katolické církve, která chce sloužit, se stala snadným cílem. Státní vláda spravovaná hinduistickou nacionalistickou politickou stranou Bharatiya Janata cílí na katolickou církev, vzdělávací instituce, nemocnice a centra sociální práce, která pomáhají kmenovým národům.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.8.2019

Výroba: 2016