I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

20. 5. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 20.5.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE

 

Generální audience papeže Františka

Generální audience papeže Františka se konala opět na nádvoří sv. Damase za účasti věřících. Také tentokrát ho někteří poutníci chtěli požádat o pomoc se svými problémy podobně jako tento pár, kterému udělil zvláštní požehnání. V další části katechezí o modlitbě se papež zaměřil na překážky a pokušení v modlitbě: roztržitost, vyprahlost a omrzelost.


Papežovo poselství zasvěceným osobám

K padesátému výročí založení Teologického institutu řeholního života se koná v Madridu Národní týden pro instituty zasvěceného života. K zahájení mu zaslal papež František své videoposelství.


Noc kostelů 2021

Nádherné prostory kláštera bosých karmelitánů na Pražském hradě hostily novináře, kterým pořadatelé letošní Noci kostelů na tiskové konferenci předložili základní informace o akci, kterou podobně jako mnoho dalších výrazně ovlivnila koronavirová omezení.


Budoucnost pražské Cibulky

Pražskou usedlost Cibulka koupila Nadace rodiny Vlčkových, kterou nedávno založil Ondřej Vlček s manželkou Katarínou. V komplexu chtějí vybudovat dětský hospic a paliativní středisko i komunitní prostory pro veřejnost. Po sto letech chátrání se tak unikátní stavba dočká nového využití.


Herci v době pandemie

Manželé Harokovi jsou herci. V první vlně pandemie šili doma roušky, ale ve druhé už Markéta nastoupila na covid oddělení do nemocnice a Roman do charity Ostrava. Na návrat na scénu se ale oba moc těší


Diecézní pouť Charit

Pouť Charit ostravsko-opavské diecéze začala mší svatou v ostravském kostele sv. Václava, kterou živě vysílala televize Noe. Po jejím ukončení následoval program věnovaný charitní práci. Pouť byla příležitostí k poděkování všem, kteří mají k Charitě a charitnímu dílu blízko. 


IVX. Mezinárodní festival cimbálu

Cimbálová asociace České republiky ve spolupráci se Základní uměleckou školou Alfréda Radoka pořádá v těchto dnech ve Valašské Meziříčí Mezinárodní festival cimbálu. Na úvod pozdravila všechny účastníky a na cimbál zahrála také prezidentka festivalu Růžena Děcká.Z DIÁŘE

 

Praha, 22. května

Bohoslužba za krajinu

Ekumenická bohoslužba za krajinu se koná v Praze nad Sedleckými skalami. Kázat bude Miloš Hejzlar z Církve bratrské. Následovat bude beseda s hydrobiologem Davidem Pithartem.


Hradec Králové, 22. května

Bohoslužba za Karla Otčenáška

Bohoslužbu za arcibiskupa Karla Otčenáška k desátému výročí jeho úmrtí bude v královéhradecké katedrále sloužit biskup Jan Vokál. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude adorace, Te Deum a požehnání.


Velehrad, 22. května

170 let od narození Antonína Cyrila Stojana

Olomoucký arcibiskup Antnonín Cyril Stojan položil základy České charity a zasloužil se o poutní místa Svatý Hostýn a Velehrad. Tam také budou oslavy sto sedmdesáti let od jeho narození.


Ostrava, 22. května

Svatodušní vigilie

 Členové sdružení Eucharistická hodina prožijí letos Svatodušní vigilii společně. Pouť s adorací, přednáškou a mší svatou v ostravském kostele sv. Václava bude živě přenášet televize Noe.


Praha, 23. května

Ekumenická bohoslužba za oběti totalit

Letošní projekt Mene Tekel uzavře ekumenická bohoslužba za oběti totalit. V pražském kostele sv. Ignáce jí bude předsedat synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.


Broumov, 23. a 27. května

Komentované prohlídky kláštera

Komentované online prohlídky broumovského kláštera se tentokrát zaměří na refektář s unikátní historickou kopií Turínského plátna. Výklad obohatí zajímavosti z historie i současnosti

Reportáže z Rome reports:

Pope Francis: Overcoming spiritual challenges requires an open heart

Pope Francis to consecrated religious: Do not lose yourselves in ideology

Zpravodajství

Premiéra: 20.5.2021

Výroba: 2021