I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

2. 6. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 2.6.2021

Výroba: 2021

Letnice v Jeruzalémě

Přinášíme přehled slavností spojených s letošními Letnicemi ve Svatém městě. V bazilice sv. Štěpána se věřící modlili za mír, další liturgie se konaly v kostele sv. Salvátora, v kostele Zesnutí Bohorodičky a také ve Večeřadle. Na mnoha místech zazněl chvalozpěv Veni Creator - Přijď Duchu Svatý.


Další slavnosti ve Svaté zemi

V uplynulých dnech se konaly také další významné slavnosti na různých místech ve Svaté zemi. Při jedné z nich vyzval Latinský patriarcha Jeruzaléma mons. Pizzaballa k pomoci křesťanům v Gaze.


Lilie Panny Marie

Na jihu Svaté země roste vzácný druh lilie. Dostal označení lilie Panny Marie.


Několik zastavení s Pannou Marií a sv. Františkem

Závěrečný díl našeho cyklu, který připravujeme ve spolupráci s Muzeem Svaté země, přiblíží význam mariánské úcty a zbožnosti ve františkánském řádu, opět na příkladu konkrétního uměleckého díla.

Zpravodajství

Premiéra: 2.6.2021

Výroba: 2021