I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

11. 10. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 11.10.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE

Dušičková pouť na Svatém Hostýně

Dušičková pouť na Svatém Hostýně se konala už o druhém říjnovém víkendu. Sobotní mši svatou, která byla obětována za členy Matice svatohostýnské, sloužil Mons. Josef Nuzík. Po ní se vydal světelný průvod na blízký hřbitov, kde proběhla krátká pobožnost.


Koláč pro hospic

Na podporu hospiců a paliativní péče připravila Diecézní charita v Brně také letos Koláč pro hospic.


Léčebná zahrada svatého Josefa

V centru Prahy byla slavnostně otevřena první část Léčebné zahrady svatého Josefa. Patří k Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, známé též jako Nemocnice pod Petřínem. Díky obrovskému zápalu všech zúčastněných vznikl prostor pro ztišení, meditaci a relaxaci pacientů i jejich blízkých. Je upravený tak, aby ho mohli užívat i pacienti na lůžku nebo invalidním vozíku.


Post Bellum na BiGy v Ostravě

Biskupské gymnázium v Ostravě se stalo školou Paměti národa. Po několikaleté spolupráci mu certifikát udělila společnost Post Bellum, která shromažďuje vyprávění pamětníků a připravuje vzdělávací programy. Ocenila tak studenty i pedagogy a povzbudila je k další činnosti.


Svatocecilské setkání v Brně

V brněnské katedrále se uskutečnilo jubilejní 25. Svatocecilské setkání. Jednota Musica sacra při něm oslavila třicet let svého působení.


Výstava fotografií Petra Chmely v Trnavě

V Trnavě byla slavnostně otevřena výstava fotografií Petra Chmely nazvaná Fragmenty okamžiku.


Didaktikon v Kampusu Hybernská

Pražský Kampus Hybernská je centrem kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Vznikl ve spolupráci města s Univerzitou Karlovou jako místo pro setkávání akademiků, studentů, umělců i veřejnosti. Jeho součástí je také vzdělávací centrum Didaktikon.Z DIÁŘE

 

Olomouc, do 14. října

Rozkvetlé památky

Kostel Zvěstování Páně a další dvě sakrální stavby v Olomouci vyzdobili přední floristé květinami při podzimní výstavě Flora Olomouc. Jedinečná výzdoba je součástí akce Rozkvetlé památky.


Brno, 14. října

Večer důvěry

Na setkání v duchu Taizé jsou do jezuitského kostela v Brně zváni všichni, kterým je spiritualita Taizé blízká. Na programu večera jsou biblické úvody a společná modlitba.


Svatý Hostýn, 15. října

Svatohubertská pouť

Tradiční Svatohubertská pouť se bude konat na Svatém Hostýně. Slavnostní mši svatou bude celebrovat biskup Antonín Basler. Připraven je zajímavý doprovodný program pro celou rodinu.


Svatá Hora, 15. října

Pouť ke sv. Gerardovi Majellovi

Na Svaté Hoře u Příbrami bude pouť k patronovi matek v požehnaném stavu a při problémech v těhotenství. Po mši svaté následuje modlitba matek a uctění ostatků světce.


Znojmo, 15. října

Žehnání zvonů

Tři nové zvony pro kostel Nalezení svatého Kříže požehná při slavnostní bohoslužbě ve Znojmě biskup Pavel Konzbul. Slavnost připomene i 300. výročí obrazu Panny Marie Znojemské.


Kopřivnice-Lubina, 15. října

Svatováclavská réva

Soutěž v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy se uskuteční v Kopřivnici-Lubině. Soutěž má tři kategorie pro děti a jednu pro dospělé, v kostele svatého Václava bude mše svatá.


Brno-Soběšice, 15. a 16. října

25 let kláštera sester klarisek

V Brně-Soběšicích se připravují oslavy 25. výročí posvěcení místního kláštera sester klarisek. Děkovnou bohoslužbu bude slavit biskup Vojtěch Cikrle, bude i koncert dětského sboru a zpívané nešpory.


Třebíč, do 21. října

Český kněz v Indii

Výstava v Třebíči připomíná salesiánského kněze P. Jana Meda. Rodák z Jihlavy byl misionářem v Indii, kde také založil školu Dona Bosca. Je rovněž autorem několika knih a sborníku duchovních písní.

Zpravodajství

Premiéra: 11.10.2022

Výroba: 2022