I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

25. 10. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 25.10.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE


Svatost dnes

Konferenci „Svatost dnes“ pořádalo Dikasterium pro svatořečení v Římě. „Smysl pro humor je jedním z rozměrů svatosti,“ připomněl papež František v promluvě na její závěr. O svatosti v dnešním světě na setkání rozmlouvali kardinálové a biskupové i žurnalisté a profesoři.


Milion dětí se modlí růženec

Na svatém Antonínku se sešli rodiny s dětmi i další věřící, aby se přidali k iniciativě Milion dětí se modlí růženec. Děti si mohly nejprve vlastní růženec vyrobit a poté se ho společně pomodlit. Mohly také vzpomenout na jednotlivé kontinenty, za které postupně zapalovaly svíce.


Ceny Charity Česká republika

Ceremoniál patnáctého ročníku udílení cen české Charity v katedrále na Pražském hradě začal slavnostní bohoslužbou. Mši svatou za charitní dílo a příznivce Charity celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner. Ceny předával tradičně prezident Charity biskup Pavel Posád, její ředitel Lukáš Curylo a zástupci sponzorů. Obdrželo je devět osobností hlavně z řad dobrovolníků.


Vánoční balíček pro děti na Ukrajině

Arcidiecézní charita Olomouc připravuje také letos pro děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů na Ukrajině akci Vánoční balíček. Každoročně se do ní zapojují desítky jednotlivců, rodin i organizací z různých koutů České republiky. Dárky připravené českými dárci pak Charita odveze na Ukrajinu.


Polská hudba v přednesu umělců z Ukrajiny

Mše F-dur polského vlastence, skladatele a politika 19. století Poniatowského putuje už několik let po světě. Zastavila se i v bazilice svaté Ludmily v Praze. Skladbě původně určené pro varhany či klavír dali současní skladatelé Maciej Jablonski a Sebastian Perlowski plnou orchestrální barevnost.


Godzone v České republice

Na pražském výstavišti začala 25. října godzone tour v České republice. Účastnící netradiční evangelizační akce se mohli mimo jiné stát svědky hudebních a divadelních vystoupení. Turné bude pokračovat do konce měsíce v naší zemi a na Slovensku.


Mezinárodní festival outdoorových filmů

V Ostravě začal dvacátý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. V následujících týdnech bude probíhat na třiceti místech u nás a na Slovensku. Vedle filmů nabízí i doprovodné programy a besedy. Zakončí ho slavnostní večer s předáváním cen 10. prosince v přenosu televize Noe.


Jak být Boží schola

Více jak 150 účastníků se v sobotu 15. října ve Zlíně zúčastnilo semináře "Jak být Boží schola".  Duchovním slovem povzbudil P. Marcel Javora a dalších 14 lektorů předalo své zkušenosti a znalosti při praktických workshopech.


Z DIÁŘE

 

Praha, 27. října

Mše svatá za vlast

Osmadvacátého října oslavíme Den vzniku samostatného československého státu. V předvečer státního svátku bude pražský arcibiskup Jan Graubner sloužit v pražské katedrále mši svatou za naši vlast.


Olomouc, od 27. října

Posvátné umění v nesvaté době

Výstava v Olomouci představí architektonické projekty a umělecká díla z let 1948 až 1989, vytvořená ve farnostech po celé republice, Koná se v Muzeu moderního umění.


Praha, 28. října

Koncert pro republiku

Tradiční Koncert pro republiku zazní v pražském Obecním domě. Pražští symfonikové v něm přednesou cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast.


Horní Roveň, 29. října

Pouť ke cti svatého Floriána

Asocicace svatého Floriána zve na duchovní pouť do Horní Rovně na Pardubicku. Hlavním celebrantem bohoslužby ke cti  patrona hasičů bude kardinál Dominik Duka. 

 

Bílá, 29. října

Oslava patrona myslivců

Svátek patrona myslivců svatého Huberta oslaví na Bílé v Beskydách biskup Martin David se zaměstnanci Biskupských lesů a lovci. Mši svaté u zámečku bude předcházet průvod od kostela.


Opava, do 29. října

Varhanní soutěž Petra Ebena

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena v interpretaci a improvizaci probíhá na několika místech v Opavě a v Hlučíně. Zakončí ji koncert vítězů v opavském kostele svatého Vojtěcha.


Hradec Králové, 30. října

Výročí posvěcení katedrály

V Hradci Králové si věřící připomenou výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha. Mši svatou bude celebrovat biskup Jan Vokál, navečer budou zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly.


Ostrava, do 31. října

Ne život v kleci

Kameraman Pavel Zuchnický dokumentoval ve fotografiích život lidí s autismem a mentálním postižením. Snímky jsou do konce října vystaveny v knihovně v Ostravě-Porubě.

Zpravodajství

Premiéra: 25.10.2022

Výroba: 2022