I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Eucharistie: Kříž oběti

Duchovní pořady

Premiéra: 12.7.2012

Výroba: 2008

Skupina Omega Chris, Alina, Marcel, Chase, Michelle sdílí své životní zkušenosti při mši svaté, která je živou milující Kristovou obětí za nás na Kalvárii (Mt 27:32-56). Rozjímání mladých lidí nad úryvkem z evangelia je prohloubeno myšlenkami svatých Cyrila Alexandrijského, Leonarda z Casanovy, Augustina z Hippa, svatého Efréma, Birgitta Švédské a členů františkánského řádu včetně otců Sudana, Fishera, Groeschela a Murphyho.

Duchovní pořady

Premiéra: 12.7.2012

Výroba: 2008