I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na sobotu 4. 6. 2022

NOE
NOE+
6:05
Léta letí k andělům
(5) Jaroslav Kratka - reverend, lazarián
6:30
Velehradská zastavení
Díl 4. - Slavení východní liturgie
8:00
Sedmihlásky
Aj tam na dolince
8:05
Ovečky
Slavnost Seslání Ducha Svatého
9:00
9:13
Animované příběhy velikánů dějin
William Bradford (1590 – 1657)
9:40
Počasí
premiéra
9:45
ARTBITR - Kulturní magazín
Diecézní archiv Biskupství brněnského
10:00
Koncert chval SBM
Pozořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
tip
11:40
12:05
Duchovní menu
Záznam mše svaté z pouti ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi
13:25
Pod lampou
Věříme karikatuře Boha?
15:00
Se salesiány na jihu Madagaskaru
IJELY - Misijní stanice na náhorních rovinách
15:55
V dobrém sa rozejdem
Rožnovské slavnosti 2019
18:00
Slovo na neděli
Slavnost Seslání Ducha Svatého
tip
premiéra
19:15
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
21:00
Mezi pražci
(107) Červen 2022
tip
premiéra
21:50
Král Štěpán
tip
premiéra