I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nikaragua - Matka všech

Dokumentaristika

Premiéra: 6.9.2016

Výroba: 2014

Kontinent Latinská Amerika je charakteristický převážně katolickou kulturou a hlubokou a radostnou oddaností lidí k Panně Marii. Navzdory jizvám způsobeným sociálními obtížemi a jako všechny kultury naší doby olivněni sekularismem si lidé uchovali katolické hodnoty a lásku ke Kristově Matce.

V Nikaraguji je Panna Maria uctívána pod názvem “Neposkvrněné početí”- nebo je běžně známá jako “La Purísima”. Tato oddanost je hluboce zakořeněna v srdcích všech Nekaragujců a oslavuje se nejen napříč touto zemí, ale také v domovech tisíců Nikaragujců žijících za jejími hranicemi.

Dokumentaristika

Premiéra: 6.9.2016

Výroba: 2014