I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Matice svatohostýnská

Publicistika

Premiéra: 16.8.2013

Výroba: 2008

Tentokrát bude tématem diskusního pořadu poutní místo Svatý Hostýn. Hovořit budeme o jeho historii, významu v minulosti, současnosti i budoucnosti. Hosty pořadu budou představitelé Matice Svatohostýnské a arcibiskup olomoucký a meteropolita moravský Mons. Jan Graubner. Z představitelů Matice Svatohostýnské se diskuse zúčastní: Marie Loučková - členka výboru MSH, odpovědná za členskou základnu, Ing. Václav Lednický - místopředseda MSH, odpovědný za Listy svatohostýnské, Mgr. Aleš Dufek - předseda MSH, právník P. Jan Chromeček, SJ, dlouholetý duchovní správce na Svatém Hostýně, Ing. Ivo Buráň - člen výboru MSH, správce IT a PRPhDr. Josef Juráň - člen výboru MSH

Publicistika

Premiéra: 16.8.2013

Výroba: 2008