I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

16. 11. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 16.11.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE

 

Světový den chudých

Papež František sloužil mši svatou u příležitosti Světového dne chudých. Bylo to poprvé od začátku pandemie, kdy prošel v průvodu středem baziliky. Symbolicky se opíral o svou papežskou berlu... V homilii papež vysvětlil význam svátku věnovaného chudým.

Nedělní modlitba Anděl Páně

Světový den chudých vzpomněl papež František také při nedělní modlitbě Anděl Páně. Jeho téma je inspirované Markovým evangeliem: „Chudé máte mezi sebou vždycky .“

Čeští poutníci v Assisi

V předposlední den apoštolské návštěvy ad Limina putovali čeští a moravští biskupové společně s kněžími, seminaristy, řeholníky a laiky z koleje Nepomucenum a poutního domu Velehrad do Assisi.

Výročí diecézní svatyně v Košicích

Ve farnosti Božího milosrdenství v Košicích si věřící připomněli výročí vyhlášení diecézní svatyně. V jubilejním roce vyhlásil farní kostel za diecézní svatyni košický arcibiskup Bernard Bober.


Svatohubertská mše svatá

V kostele Panny Marie Růžencové v Louce se uskutečnila 15. svatohubertská mše svatá. Slavnostní bohoslužbu celebroval P. Petr Wnuk za doprovodu chrámového sboru z Louky a trubačů ze Zábřehu.

Dvě ženy - jedna múza

V muzeu ve slovenském Hlohovci se uskutečnila výstava nazvaná Dvě ženy- jedna múza.


Ze života Čapka

Pražské Divadlo Na Jezerce uvede premiéru hry o Karlu Čapkovi, kterou přímo pro tuto scénu napsal herec a režisér Petr Vacek. Hra s názvem Ze Života Čapka je spojením osudových životních událostí Karla Čapka a jeho děl, které Vacek prolíná nenásilně, s citem a laskavým humorem.Z DIÁŘE

 

Odry, 18 listopadu

Výročí školy Svaté Anežky České

Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České v Odrách oslaví 160 let od svého založení a třicáté výročí znovuotevření. Oslavy zahájí mše svatá s biskupem Martinem Davidem.

Česká Kamenice, 19. listopadu

Koncert pro hospicovou péči

Koncert na podporu domácí hospicové péče se uskuteční v kostele sv. Jakuba Staršího v České Kamenici. Účinkovat bude Kytlický chrámový sbor a písničkář Kuba Horák.

Plzeň, 19. listopadu

Večer chval pro všechny

Večer chval se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni na zahájení diecézního setkání mládeže s otcem biskupem Tomášem. Pro ty, kdo nemohou dorazit, bude večer přenášen on-line.

Stará Role, 20. listopadu

Duchovní obnova

Křesťanská akademie Karlovy Vary a farnost Stará Role zvou na duchovní obnovu. Téma: Mám touhu potkat Boha.“ Na programu bude meditace, možnost svátosti smíření a mše svatá.

Velehrad, 20. listopadu

Literární pouť

Hlavním tématem literární pouti na Velehradě bude životní odkaz básníka a grafika Bohuslava Reyneka. Součástí pouti bude mše svatá, následovat bude literárně-hudební beseda.

Svatá Hora, 20. listopadu

100 let Matice svatohorské

Sté výročí založení Matice svatohorské připomene děkovná mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Součástí oslav bude i varhanní koncert a bude možné koupit si pamětní medaili.
Reportáže z Rome reports:

Pope Francis on World Day of the Poor: Without compassion, we cannot do good

Pope Francis calls for increased climate action after disappointing UN agreement

Zpravodajství

Premiéra: 16.11.2021

Výroba: 2021