I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

30. 3. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 30.3.2022

Výroba: 2022

Slavnost svatého Josefa v Nazaretu

Na místě, kde žila Svatá rodina, se shromáždili věřící, aby rozjímali o povolání svatého Josefa z Davidova rodu a jeho roli v dějinách spásy.


Jidáš, apoštol, který zradil Mistra

Druhá postní kající pouť Kustodie Svaté země vedla na místo, kde byl Ježíš zrazen a kde začala jeho agónie.


Náboženští představitelé se modlili za mír

Představitelé některých náboženství se setkali v blízkosti pravoslavné katedrály v Jeruzalémě, kde se modlili za mír ve světě.


Apoštolský nuncius oslavil 50 let kněžství

Apoštolský nuncius v Izraeli a apoštolský delegát pro Jeruzalém mons. Yllana sloužil mši svatou na poděkování za 50 let od přijetí kněžského svěcení.


Veronika – odvaha k lásce

Pokračujeme v seriálu o některých postavách, které Ježíš potkal během svého Utrpení. Byla mezi nimi také žena, která podle tradice osušila Ježíšovi tvář.


Po stopách učedníků do Emmaus

Katoličtí ordináři Svaté země se vydali na pouť do Abu Gosh v rámci probíhající synodální cesty jeruzalémské církve.

Zpravodajství

Premiéra: 30.3.2022

Výroba: 2022