I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

6. 4. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 6.4.2022

Výroba: 2022

Velkopáteční sbírka pro Svatou zemi

Kustod Svaté země vybízí věřící celého světa, aby při tradiční Velkopáteční sbírce podpořili křesťany na Blízkém východě.


Slavnost Zvěstování Páně v Nazaretu

Křesťané v Nazaretu oslavili slavnost Zvěstování Páně, která připomíná událost, kdy anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii narození Božího Syna.


Modlitba za mír v Jeskyni mléka

Františkáni, kněží, řeholníci a místní křesťané se modlili růženec v Jeskyni mléka na úmysl dosažení míru ve světě.


500 let křesťanství na Filipínách

Kustod Svaté země, otec Francesco Patton, sloužil mši svatou v bazilice Zvěstování v Nazaretu u příležitosti 500. výročí evangelizace Filipín.


Nové Letnice pro jeruzalémskou církev

Členové různých hnutí a komunit působících ve Svaté zemi se již nyní připravují na slavnost Letnic v rámci synodální cesty.


Longinus – voják, který se obrátil pod křížem

V dalším pokračování seriálu o postavách, které Ježíš potkal na své Křížové cestě, se zastavíme u římského vojáka stojícího u Ježíšova kříže.


Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat“

Třetí postní kající pouť františkánů vedla ke kostelu Bičování, kde můžeme rozjímat o Ježíšově Utrpení.

Zpravodajství

Premiéra: 6.4.2022

Výroba: 2022