I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

4. 2. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 4.2.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE

 

Den zasvěceného života

Svátek uvedení Páně do chrámu je zároveň Dnem zasvěceného života. Také letos pozval papež František římské řeholníky a řeholnice ke společnému slavení liturgie v Bazilice sv. Petra. V promluvě se zaměřil na postavu Simeona, který celý život čekal na setkání s Ježíšem.


Nová prezidentka Hnutí fokoláre

Novou prezidentkou Hnutí fokoláre se stala Margaret Karram. Po Marii Voce je druhou čelní představitelkou hnutí, které v roce 1943 založila Chiara Lubichová.


Hromnice u sv. Janů v Opavě

Nevyužívaný kostel sv. Janů v Opavě prozářily 2. února hromniční svíčky. Festival Hradecký slunovrat, spolek Za Opavu a Charita Opava pozvaly veřejnost do chátrajícího kostela, který se snaží obnovit, na setkání nazvané Po letech zas na Hromnice rožnem sv. Janům svíce.


Charita v Kralupech nad Vltavou

Farní charita v Kralupech nad Vltavou prochází stejně jako všechna obdobná zařízení koronavirovou pandemií, která jejím pracovníkům přináší nutnost stále nových rozhodnutí, co je a co není možné klientům nabízet. Ani v této době se však nepřestávají dívat dopředu a připravují odvážné projekty.


Brněnská diecéze online

Diecézní muzeum a katechetické centrum v Brně na Petrově jsou kvůli protipandemickým omezením stále uzavřené. Svou činnost proto přesunuly na internet.


BiGy Ostrava

V těžké partii, kterou mají rozehranou žáci a učitelé s covidovou distanční výukou se nabízí jako dobrý tah podat si přihlášku na některou z církevních škol. Ty se i ve složitých podmínkách snaží představit budoucím studentům podobně jako BiGy, tedy biskupské gymnázium v Ostravě.
Z DIÁŘE

 

Chomutov, od 5. února

Umění pozdního středověku

Výstava v Chomutově představuje umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Soustřeďuje se na česko-saské pomezí v době největšího rozmachu tamní těžby.


Praha, 7. února

Výročí korunovace Jana Lucemburského

Před 710 lety byl v bazilice sv. Víta korunován Jan Lucemburský českým králem a Eliška Přemyslovna královnou. V českých zemích tak začali vládnout Lucemburkové.


Plzeň, 12. února

Čtyři období v manželství

Na přednášku vztahové poradkyně Mileny Mikulkové zve Centrum pro rodinu v Plzni. Téma se zaměří na průběh čtyř ročních období v manželství, čím se vyznačují a jaké impulsy nabízejí.


Praha, 13. února

Pouť ke sv. Valentinu

Tradiční pouť ke sv. Valentinu v Praze bude letos jiná: Individuální putování po Vyšehradě bude spojeno se sedmi zastaveními pro zamilované. Bude možné také navštívit vyšehradskou baziliku.


Stříbrná, 19. - 21. února

Duchovní obnova pro mladé

Duchovní obnova pro mladé od 14 do 18 let z plzeňské diecéze se uskuteční na faře ve Stříbrné. Pokud nebude možné ji uskutečnit, bude připraven „Resetový balíček“ na doma.


Svatý Hostýn, do 31. května

Zážitky na Svatém Hostýně

Výtvarnou a textovou soutěž pro děti připravila Matice svatohostýnská. Tématem jsou vlastní nebo rodiči vyprávěné zážitky ze Svatého Hostýna. Do konce května lze posílat poštou nebo e-mailem.
Reportáže z Rome reports:

Pope Francis on World Day for Consecrated Life: Patience is not a sign of weakness

Pope Francis: A Christianity without liturgy is a Christianity without Christ


Zpravodajství

Premiéra: 4.2.2021

Výroba: 2021