I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

20. 7. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 20.7.2022

Výroba: 2022

Pokračují opravy v bazilice Božího hrobu

U příležitosti svátku Posvěcení baziliky Božího hrobu vydala Kustodie Svaté země zprávu o průběhu opravy dlažby uvnitř baziliky.


Závěry kustodiální kapituly

14 července skončila kapitula Kustodie Svaté země. O závěrech a stanovených úkolech hovoříme s jejími účastníky.


Muzikál v podání imigrantů

V Jeruzalémě se uskutečnila premiéra muzikálu Ruth. Biblický příběh nastudovali herci, kteří jsou potomky imigrantů žijících v Izraeli.


Výzvy pro křesťanské rodiny ve Svaté zemi

V Haifě se konalo sympozium o problémech a nových výzvách, kterým musí čelit křesťanské rodiny ve Svaté zemi.


Mariino město v Taybeh

V palestinském městě Tajbe se konalo setkání hnutí Focolare. Více než 150 účastníků prožilo dny sdílení a rozjímání na téma „Svědkové lásky“.

Zpravodajství

Premiéra: 20.7.2022

Výroba: 2022