I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

19. 7. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 19.7.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE


Letní škola liturgiky

Letní škola liturgiky v želivském klášteře byla otevřená kněžím, jáhnům i zájemcům z řad laiků. Účastníkům umožňuje načerpat sílu z modlitby a vede je k hlubšímu porozumění liturgii. Program naplnily modlitby, přednášky a semináře, čas byl i na setkání, rozhovory a odpočinek.


Žehnání kříže na hoře Mlyny

Na svátek svatých Cyrila a Metoděje byl na hoře Mlyny nad východoslovenskou obcí Fričkovce požehnán nový kříž. Je napodobeninou kříže v Medžugorje.


200 let Gregora Johanna Mendela

Nejen v Brně začaly oslavy dvoustého výročí narození Gregora Johana Medela. V Brně probíhá do 24.července festival s bohatým programem duchovním, kulturním i vzdělávacím. Více informací přináší web mendel22.cz .


Poutníci z Blažovic

Farnost v jihomoravských Blažovicích pořádá o prázdninách tradičně pěší poutě po stopách svého rodáka, písmáka a šiřitele dobrých knih Šebestiána Kubínka.


Vzpomínka na Terezín

Slavnostní pietní koncert v pražském Veletržním paláci připomněl definitivní likvidaci takzvaného Terezínského rodinného tábora v červenci roku 1944. Bylo při ní zavražděno téměř 7500 vězňů. Biblické písně Antonína Dvořáka si pro vzpomínkový koncert vybrala sama Dagmar Pecková.


Podbielanské folklórní slavnosti

V obci Podbiel nedaleko Dolního Kubína konal 29. ročník Podbielanských kulturních slavností.
Z DIÁŘE

 

Brno, 21. července

200 let Gregora Johanna Mendela

V Brně pokračují hudební oslavy dvoustého výročí narození Johanna Gregora Mendla. V kostele sv. Augustina zazní Requiem významného barokního skladatele Josefa Puschmanna.


Jablunkov, 22. července

Krajina a lidé

V Jablunkově bude otevřeno Muzeum trojmezí s expozicí Krajina a lidé. Při slavnostním otevření projde průvod císařského vojska a k vidění budou i dobová řemesla včetně ražby těšínských mincí.


Brno, 22. července

Pouť ke sv. Maří Magdaleně

Kostel sv. Maří Magdalény v Brně bude k svátku patronky chrámu mimořádně otevřen k prohlídce a tiché modlitbě. Poutní mši svatou bude sloužit novokněz P. Josef Janoušek.


Stará Voda, 23. července

Pouť ke sv. Anně

Jedna z mnoha poutí ke svaté Anně bude ve Staré Vodě u Libavé. Mši svatou bude slavit biskup Antonín Basler. Následuje procesí ke Královské studánce, žehnání vody a další pestrý program.


Slavkovice, 23. – 30. července

Pěší pouť k Božímu milosrdenství

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic potrvá 7 dní. S pozdravem „Pokoj Kristův“ vyjdou skupiny poutníků z Prahy, Hodonína, Mladé Boleslavi a Českých Budějovic.


Trhové Sviny, 24. července

Setkání baroka s budoucností

V koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech zazní díla autorů dvacátého století a klenoty barokní hudby. Vystoupí klarinetistka Anna Paulová a houslista Jaroslav Svěcený.


Uherské Hradiště, od 24. července

Pěší pouť za umělce

Pěší pouť za umělce povede letos z Uherského Hradiště přes Kopec svatého Antonína a Strážnici do Žarošic. Doprovodný program se zaměří na osobnost kněze Antonína Šuránka a jeho letošní dvojité výročí.


Kroměříž, do 2. října

Piaristé na Moravě a ve Slezsku

Výstava v Kroměříži přibližuje působení piaristů na Moravě a ve Slezsku. Představuje artefakty spojené s provozem škol, místa působení řádu, liturgické předměty i významné osobnosti.

Zpravodajství

Premiéra: 19.7.2022

Výroba: 2022