I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

12. 9. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 12.9.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Čestný doktorát kardinálu Schönbornovi

Kardinál Christoph Schönborn převzal v Olomouci čestný doktorát Univerzity Palackého. Vídeňský arcibiskup s českými kořeny patří k nejvýznamnějším teologům naší doby. Univerzita Palackého ocenila jeho snahu a pomoc při obnově teologického učení v postkomunistickém Československu i dlouholetou spolupráci s její teologickou fakultou.


Loretánský Hájek

Ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy se uskutečnila hlavní mariánská pouť, slavilo se také 400 let od založení zdejší lorety. Pěší poutníci vyšli v půl šesté z Prahy od první kaple na Malovance. Do Hájku dorazili v půl jedenácté po zhruba sedmnáctikilometrovém putování s několika zastaveními. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner.


Hlavní pouť ve Štípě

Hlavní pouť ve Štípě se koná každoročně poblíž svátku Narození Panny Marie. Letošní dvoudenní slavnost zahájila sobotní dětská mše svatá ve starém kostelíku. Sloužil ji farář z Mostů u Jablunkova Štěpán Klocek, Následovalo žehnání nových laviček v poutním areálu a zábavný program pro děti.


Mariánská pouť v Nesvačilce

Mariánská pouť se konala také v obci Nesvačilka, kde stále postupuje výstavba jedinečné dřevěné kaple Panny Marie Bolestné.


Dvacet let charitního domu v Plzni

Už dvacet roků poskytuje Domov svatého Jiří v Plzni seniorům bezpečné zázemí. Jeho úspěšná činnost je výsledkem vzájemně prospěšné spolupráce Charity a městské samosprávy. Bylo to znát i na vskutku neformální, uvolněné atmosféře oslavy s účastí obyvatel, zaměstnanců i příznivců domova a řady hostů.


Festival židovské kultury v Brně

V prvních zářijových dnech se v Brně uskutečnil druhý ročník multižánrového mezinárodního festivalu židovské kultury ŠTETL FEST. Měl podtitulZ DIÁŘE

 

Brno, 14. září

Instalace nových kanovníků

Při slavnostní bohoslužbě v brněnské katedrále uvede biskup Pavel Konzbul do služby tři nové kanovníky Královské stoliční kapituly. Budou jimi Marcel Javora, František Koutný a Jan Nekuda.


Bystřice nad Olší, 14. září

Svátek Povýšení Svatého kříže

V kostele v Bystřicí na Olší bude v den svátku Povýšení Svatého Kříže a tedy i místního patrocinia slavit mši svatou biskup Martin David. Požehná také zvony sv. Helena a sv. Josef.


Bohumín, 15. září

Recitál Báry Basikové

V kostele Slezské církve evangelické a.v. v Bohumíně se uskuteční recitálový koncert Báry Basikové s klavírním doprovodem Luboše Pospíšila, bude i autogramiáda. Výtěžek podpoří opravu kostela.


Praha, 16. září

Svátek sv. Ludmily

Kostel sv. Ludmily v Praze na Vinohradech byl vysvěcen před 130 lety. Slavnou mši svatou bude celebrovat apoštolský nuncius arcibiskup Okolo. Slavnostní mše svatá bude i v bazilice sv. Jiří.


Česká republika, 16. září

Ukliďme Česko

Dobrovolnická úklidová akce se zaměřuje na odstraněni černých skládek a nepořádku v přírodě. Na mnoha místech v celé republice uklízejí školáci, skauti, programátoři – zkrátka všichni.


Olomouc, 17. září

Poděkování za úrodu

Slavnostní mši svatou s poděkováním za úrodu bude v olomoucké katedrále celebrovat biskup Josef Nuzík. Následovat bude doprovodný program a občerstvení pro všechny generace.


Kostelec nad Orlicí, do 17. září

250. výročí vysvěcení kostela

Kostelec nad Orlicí slaví 250. výročí vysvěcení kostela sv. Jiří. Jeho současnost je možné poznat při komentované prohlídce, historii připomíná výstava, na programu jsou i přednášky a koncerty.


Tábor- Klokoty, 19. září

Koncert vítězů

Ve slavnostním koncertu v Táboře-Klokotech se představí vítězové prestižní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zazní skladby světových mistrů pro flétnu, housle a klavír.

Zpravodajství

Premiéra: 12.9.2023

Výroba: 2023