I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zachraňme kostely

poutní kostel svaté Anny na Annabergu - Andělské hoře

Dokumentaristika

Premiéra: 8.3.2014

Výroba: 2014

Andělská hora (dnešní Anenský vrch) byla ode dávna oblíbeným místem nedělního setkávání zejména mládeže z farnosti a jejího okolí. Původní dřevěná poutní kaple na návrší pod Anenským vrchem (861 m n. m.) byla postavena v r. 1696.
Pro zvyšující se počet poutníků byl v létech 1767 - 1770 vystavěn velký a důstojný chrám z kamene. Od té doby se stalo toto poutní místo památným místem Slezska. Přicházely zde o svátku sv. Anny tisíce poutníků z blízkého okolí i ze vzdálených míst. Rozmach poutí i tohoto filiálního kostela trval nepřetržitě až do padesátých let dvacátého století, kdy následkem vnějších okolností začalo toto poutní místo upadat. V létech 1950 - 1968 zde působil Mons. Josef Olejník, znalec gregoriánského chorálu. V kontemplatívní samotě zde vznikla i jeho Česká mše z Andělské Hory.

V roce 1970 byly poutě zakázány úplně. Statické narušení klenby a zdiva je dílem okolních šachet, kde se dříve dolovalo zlato a jiné rudy. Tomu napomáhá neobyčejná šíře chrámové lodi a úmyslné poškozování novodobými vandaly, kteří mnohé vnitřní zařízení již zničili. Poutě byly obnoveny v roce 2002, v současné době jsou spory o dnu jejich konání mezi farností a městem, které je vlastníkem kostela. Trpké byly osudy kostela a poutí. Doufejme, že se zase vše jednou obnoví tak, jako tomu bylo dříve.

Režie: Marek Hýža

Dokumentaristika

Premiéra: 8.3.2014

Výroba: 2014