I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

12. 10. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 12.10.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE

 

Před zahájením synodního procesu

Papež František vedl ve Vatikánu setkání před slavnostním zahájením synodního procesu. Zdůraznil, že klíčová slova synody jsou: společenství všech pokřtěných, účast a poslání církve v dnešním světě.


Před světovým summitem o klimatu

Papež se setkal s politiky, kteří pobývají v Římě v rámci přípravy na summit o životním prostředí v Glasgowě. Setkání se zúčastnila i předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiová.


Dušičková pouť na Svatém Hostýně

Osmého října byla na Svatém Hostýně zahájena dušičková pouť. Bohoslužbu za věrné zemřelé sloužil biskup Josef Nuzík společně s dalšími kněžími. Po ní se vydal světelný průvod na pobožnost na hostýnský Slavín. V neděli pouť pokračovala mší svatou a pobožností s připomenutím obětí odboje.


Zvony míru pro Evropu

Projekt Zvony míru pro Evropu chce navrátit více než šedesát za války zabavených zvonů do kostelů v Polsku a u nás, ale také zhotovit zvony nové, které ponesou mírové poselství a zůstanou v německých farnostech. Projekt byl slavnostně zahájen v německé obci Grötzingen.


Stáří jako inspirace k aktivitě

V Hradci Králové se uskutečnilo patnácté diecézní setkání seniorů. Tentokrát bylo tématem Stáří jako inspirace k aktivitě. Slavnostní bohoslužbu celebroval apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo, který poté účastníky pozdravil. Přednášky uvedli Kateřina Lachmanová, Mons. Josef Suchár a manželé Klimešovi. Součástí setkání bylo benefiční vystoupení dětského sboru Jitro.


Půvab a lopota v diecézním muzeu v Brně

V diecézním muzeu v Brně skončila výstava Půvab a lopota. Představila práci dílen uměleckých řemesel na Petrově.


Poutnický dům Anky Kolesárové

Nový Dům blahoslavené Anky Kolesárové vyrostl v Obišovcích na východním Slovensku. Na odpustkové slavnosti ho požehnal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Sloužit bude hlavně mládeži, která touží blíže poznat Boha.
Z DIÁŘE

 

Brno, 12. až 14. října 

Dvacet let knihovny biskupství

K oslavám dvaceti let knihovny Biskupství brněnského připravili pořadatelé duchovní a kulturní program pro širokou veřejnost. Bude i děkovná mše svatá v katedrále a setkání knihovníků.


Praha, 14. října

Jednotka intenzivního života

Působivý dokumentární snímek režisérky Adély Komrzý o paliativní péči uvidí diváci v Městské knihovně v Praze v rámci cyklu Film a spiritualita. Autorka filmu bude také hostem večera.


Svatá Hora, 14. – 17. října

Břízovské slavnosti

Festival ve svatohorské bazilice přináší duchovní hudbu koncertně i jako nedílnou součást liturgie. Slavnosti zahájí vzpomínková bohoslužba na redemptoristu P. Karla Břízu.


Svatá Hora, 16. října

Pouť ke sv. Gerardu Majellovi

Pouť ke svatému Gerardu, který je patronem matek v požehnaném stavu a při problémech v těhotenství, se koná na Svaté Hoře. Mši svatou doprovodí gregoriánskými zpěvy Schola Cantorum Pilsensis.


Plzeň, 16. října

Setkání chrámových sborů

Tradiční setkání chrámových sborů plzeňské diecéze se uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje. Začne mší svatou, pokračovat bude přehlídkou jednotlivých sborů a skončí jejich společným vystoupením.


Olomouc, 16. října

30 let Evangelické akademie

Společná oslava třiceti let činnosti škol Evangelické akademie v Praze, Brně, Kroměříži a Náchodě se uskuteční v Olomouci. Multižánrový festival nabídne pestrý program a skvělou atmosféru.
Reportáže z Rome reports:

Synod on synodality kicks off with a meeting with the Pope

Pope Francis meets with politicians to promote COP26
Zpravodajství

Premiéra: 12.10.2021

Výroba: 2021