Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

21. 2. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 21.2.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Svátek svatého Cyrila v Římě

Evropa slaví svátek svých patronů, svatých Cyrila a Metoděje, tradičně 14. února. Letošním oslavám v římské bazilice sv. Klementa u hrobu sv. Cyrila předsedal Mons. Josef Nuzík. U nás se Den slovanských věrozvěstů slaví 5. července.


Sto let Matice svatokopecké

Před sto lety byla založena Matice svatokopecká. Oslavy svého jubilea zahájila slavnostní mší svatou v bazilice a valnou hromadou ve Francouzském sále fary. Mši svatou za živé a zemřelé členy matice celebroval arcibiskup Jan Graubner.


Pomoc Charity a Diakonie po zemětřesení

Ničivé zemětřesení v Turecku a Sýrii za sebou zanechalo více než 45 tisíc obětí. Světová zdravotnická organizace uvádí, že katastrofa zasáhla asi 23 miliónů lidí. Miliony jich přišly o střechu nad hlavou. Pomáhá jim i česká Charita a Diakonie v napojení na místní organizace v zasažené oblasti.


Služba nemocničních kaplanů

Katolická církev provozuje pět nemocnic, dvě na Moravě a tři v Praze. Čelní místa v anketě pacientů o nejlepší nemocnici opakovaně zaujímá Nemocnice sv. Karla Boromejského pod Petřínem.


Masopustní obchůzky v Boršicích

Řadou měst a obcí prošel o víkendu masopustní nebo také fašankový průvod. V Boršicích byl spojen se zabíjačkou a koštem slivovice. Nechyběly ani typické fašankové koblihy. V některých obcích toto veselí končí až úterní půlnocí, kdy se pochová basa jako symbol veselosti. Pak už nás Popeleční středa přenese do čtyřicetideního postu.


Víno z arcibiskupských sklepů

Už se stalo tradicí, že vždy v pátek před Popeleční středou probíhá žehnání vín Arcibiskupského vinařství v Kroměříži. V minulosti je pravidelně žehnal arcibiskup Jan Graubner, letos měl svou premiéru Mons. Josef Nuzík. Tento okamžik se dá hned po sklizni považovat za vrchol vinařské sezóny a uzavření vinařského roku.
Z DIÁŘE

 

Tábor, 23. února

Biblické motivy v drobné grafice

Biblické motivy v ex libris a další drobné grafice přiblíží v Táboře přednáška Aloise Sassmanna. K vidění budou umělecká díla ze sbírky přednášejícího a ze sbírky zesnulého Jiřího Hlinovského.


Praha, 24. února

Světlo ve tmě

Rok po ruské invazi na Ukrajinu se uskuteční setkání v pražském kostele U Martina ve zdi. Na programu je i hudební vystoupení, výstava a prezentace Diakonie. Duchovní slovo pronese Pavel Pokorný.


Vranov u Brna, 24. až 25. února

My dva a čas

Na postní duchovní obnovu pro manžele zve brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči do Vranova u Brna. Na téma ,,My dva a čas“ budou přednášet manželé Helena a Josef Múčkovi.


Skuteč, 25. února

Věda, víra, skauting

Seminář Ekumenické lesní školy pořádají skauti společně s farností ve Skutči. Program začne mší svatou. Přednášet pak budou P. Zbigniew Czendlik a Dana Drábová.


Kopřivnice, 26. února

Pavel Helan a ukrajinsko-český sbor

Téměř přesně rok po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se v Kopřivnici uskuteční koncert Pavla Helana s ukrajinsko-českým sborem. Výtěžek ze vstupného bude věnován obyvatelům válkou zasažené země.


Svatá Hora, 25. února

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova v bazilice na Svaté Hoře začne kající pobožností s duchovním slovem. Následovat bude adorace a mše svatá, setkání zakončí krátký koncert.


Číhošť, 26. února

Výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Sedmdesáté třetí výročí úmrtí Josefa Toufara připomene bohoslužba v Číhošti, kde byl farářem. Následovat bude setkání, jehož hostem bude evangelický duchovní a mluvčí Charty 77 Miloš Rejchrt.


Krnov, 27. února

Památka obětí totalitních režimů

Památku obětí totalitních režimů uctí farnost v Krnově pietním aktem u památníku a mší svatou v kostele sv. Martina. Následovat bude beseda o pronásledovaných za nacismu a komunismu.

Zpravodajství

Premiéra: 21.2.2023

Výroba: 2023