Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

21. 3. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 21.3.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE


24 hodin pro Pána

Poukazuje na význam svátosti smíření a postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci. Jedním z míst, kde se věřící setkali, byl nový kostel Svatého Ducha ve Starém Městě u Uherského Hradiště.


Pomoc Ukrajincům ve Staré Bělé

Už rok pomáhají farníci ve Staré Bělé uprchlíkům z Ukrajiny. Jsou nápomocni třeba při hledání ubytování, zařizování bytů či zajišťování školy pro děti. Shánějí také potraviny, pořádají setkání rodin na faře i společné výlety. A oslovují i další, aby se k pomoci také připojili.


Vzpomínka na politické vězně v Hlohovci

Ve slovenském  Hlohovci si lidé připomněli odkaz mladých politických vězňů.


Výstavba kaple v Nesvačilce

Letos v lednu tomu bylo devět roků, kdy započala výstavba kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce u Brna.


Oprava kostela ve Staré Boleslavi

Poutní místo Stará Boleslav prochází postupnou obnovou. Po celkové rekonstrukci baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního areálu byla obnovena i bazilika sv. Václava. Teď byly dokončeny opravy omítky a krovu kostela sv. Klementa. Restaurátoři také odborně zkontrolovali stav středověkých nástěnných maleb.


Tajemství zaniklých řemesel

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pečuje také o dávné řemeslné tradice. Nádvoří zdejšího zámku, jeho černá kuchyně i další prostory patřily o prvním březnovém víkendu zručným řemeslníkům a umělcům, kteří stále dovedou dělat své řemeslo postaru.


Týden mozku v Praze

Každoroční festival Týden mozku je celosvětovou kampaní, která zvyšuje povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu tohoto životně důležitého orgánu. V prostorách Akademie věd v Praze se zájemci dověděli i mnohé o postupně odkrývaných tajemstvích dědičnosti.Z DIÁŘE

 

Třebíč, 24. března

30 let Katolického gymnázia

Katolické gymnázium v Třebíči založil před třiceti lety tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Děkovnou mši svatou k výročí bude slavit současný biskup Pavel Konzbul. Bude i školní akademie a přednáška.


Červený Kostelec, 24. - 26. března

Postní duchovní obnova

Třídenní postní duchovní obnova s ostatky blahoslaveného Carla Acutise se připravuje v Červeném Kostelci. Přednášet bude P. Bernard Hesse z německé farnosti sv. Antonína v Kemptenu.


Brno, 25. března

Velikonoční triduum

Duchovně-formační setkání na téma Velikonoční triduum se uskuteční v augustiniánském klášteře v Brně. Malá škola liturgiky vede k hlubšímu pochopení liturgie i prožití společné modlitby.


Olomouc, 25. března

Ježíšova oběť

Duchovní obnova v Olomouci je určena laikům i duchovním se zájmem o meditaci nad obrazy s biblickou tématikou. Tématem druhého ze čtyř sobotních setkání je Ježíšova oběť.


Napajedla, 25. března

Pouť za úctu k počatému životu

O slavnosti Zvěstování Páně se v Napajedlích sejdou věřící na pouti za úctu k počatému životu a nenarozené dětí. Mši svatou bude slavit biskup Antonin Basler, následuje průvod ke hrobu Aničky Zelíkové.


Brno, 25. – 26. března

Víkend pro ty, kdo spolu chodí

Víkend pro ty, kdo spolu chodí, pořádá v Brně komunita Emmanuel. Na programu setkání určeného pouze párům jsou společné chvály, přednášky, adorace, vzájemné sdílení a mše svatá.


Svatá Hora, 26. března

Postní koláč

Dobročinná akce Postní koláč bude tradičně v ambitech poutního areálu Svatá Hora. Pekařské výrobky bude možné zakoupit, lze ale také věnovat výrobky vlastní. Výtěžek aukce podpoří obnovu soch.


Borovany, 31. března – 1. dubna

Extrémní křížová cesta

Extrémní křížová cesta v Borovanech začne mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie. Pro noční putování připravili pořadatelé dvě čtyřicetikilometrové trasy a jednu ještě o pět kilometrů delší.

Zpravodajství

Premiéra: 21.3.2023

Výroba: 2023